WooGLe: doorzoek de Woo dossiers van gemeenten, provincies en ministeries.

Aanbieders
 • + Meer

Jaar
 • + Meer

Publicatietype
Resultaat 1 - 10 van de 7196 resultaten voor zoekterm '*'
 • [Gepubliceerd: 2023-01-31] Woo verzoek gedaan op 13 december 2022 over de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake afschrift besluit op een verzoek tot vernietiging raadsbesluit.
 • [Gepubliceerd: 2023-01-30] Woo verzoek gedaan op 14 december 2022 over algoritmes.
 • Woo verzoek gedaan op 6 december 2022 over de motivering, inwerkingtreding en mogelijkheid van bezwaar van een besluit van de gemeenteraad over straatnaamgeving Radboud Universiteit Nijmegen.
 • [Gepubliceerd: 2022-12-22] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 22 december 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten die zien op de grensbewaking en handhaving aan de grens m.b.t. niet Europese nationaliteiten.
 • [Gepubliceerd: 2022-12-21] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over de besluitvorming die aanleiding heeft gegeven tot instelling van het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2021-2022. Het verzoek is op 8 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 december 2022 dit besluit genomen.
 • [Gepubliceerd: 2023-01-27] Woo verzoek gedaan op 17-11-2022 voor documenten over stadsroutes.
 • [Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over subsidieaanvragen van Mores.online en over cijfers van het aantal meldingen dat sinds 2018 bij Mores.online is gedaan, opgepakt en/of afgerond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
 • [Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen (meitellingen) en het aantal geregistreerde dieren van een bedrijf in Driebergen-Rijsenburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
 • [Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de bestuurlijke handhaving van (boom)eekhoorns, specifiek de geslachten Sciurus en Callosciurus. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
 • [Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen voor CITES in- en uitvoervergunningen voor dieren behorende tot de soort Ameerega Silverstonei. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).