WooGLe: doorzoek de Woo dossiers van gemeenten, provincies en ministeries.

Hoe maak ik een query?

* (alles)

Wanneer er enkel wordt gezocht naar *, worden alle dossiers gevonden.

(no operator)

Standaard (wanneer er geen + of - is gespecificeerd) is het gezocht woord optioneel. Resultaten die het woord bevatten krijgen een hogere score.

+

Een woord startend met een + geeft aan dat het woord aanwezig moet zijn in het resultaat. +Corona genereert resultaten die het woord Corona bevatten.

-

Een woord startend met een - geeft aan dat het woord niet aanwezig mag zijn in het resultaat. +Corona -bier genereert resultaten die het woord Corona bevatten maar niet gaan over het biermerk Corona.

@distance

Met de @ kan worden aangegeven hoeveel woorden er maximaal tussen de verschillende woorden in de query mogen zitten. De query "Covid Bedden" @8 geeft aan dat de losse woorden Covid en Bedden maximaal 8 woorden uit elkaar mogen staan.

>

Met > en < kan de relevantie van een woord worden veranderd. >Covid <Bedden zorgt ervoor dat het woord Covid belangrijker is in de query dan Bedden.

( )

Geven een subexpressie aan. +"Intensive care" +(>capaciteit <bedden) zorgt ervoor dat Intensive Care capaciteit belangrijker is dan Intensive Care bedden.

* (wilcard)

* is een 'wildcard'. Corona* kan resultaten geven over Coronamaatregelen, of Coronavirus etc.

" "

Dubbele aanhalingstekens geven aan dat wat tussen de aanhalingstekens staat letterlijk voor moet komen in het resultaat. "Hugo de Jonge" genereert resultaten over Hugo de Jonge en beoordeelt de verschillende woorden niet los.