alle Woo-documenten van 1000+ bestuursorganen vindbaar op één plek

Aansluiten als bestuursorgaan


Informatie voor Woo-coördinatoren en -juristen van bestuursorganen

Dit platform is beschikbaar voor elk bestuursorgaan om stukken die vallen onder de Wet open overheid (Woo) te publiceren.

Informatie aanleveren

Woogle beperkt zich voor de meeste informatie tot stukken die beschikbaar worden gemaakt via een API. Woogle brengt Woo-stukken bijeen van open.overheid.nl en officielebekendmakingen.nl, en via de API's van openpub en openwoo.

De beste manier om mee te doen is daarom door gebruik te maken van één van deze twee API's. De stukken zullen binnen een dag in Woogle opgenomen worden en zijn hier vervolgens vind- en volledig doorzoekbaar. Mocht dat niet het geval zijn, neem dan contact op. Het komt sporadisch voor dat updates op de API niet bij ons bekend worden.

Eenmalig bulk data aanleveren

Naast een volledige en actuele stand van zaken van gepubliceerde Woo-documenten wil Woogle ook een historisch platform zijn. Heeft u grote hoeveelheden Woo-bestanden die u graag beschikbaar gemaakt ziet via Woogle, neem dan contact op over de mogelijkheden. De publicatie van de historische verzameling Woo-dossiers van de gemeente Amsterdam is bijvoorbeeld zo tot stand gekomen via Woogle.

Neem voor vragen contact op met Maarten Marx via maartenmarx@uva.nl of via het contactformulier. Meer informatie over Woogle op de wooverheid blog of in onze publicaties.